Ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci do przedszkola
w godz. 6.00 – 8.00Śniadanie – godz. 8.10

Obiad – godz. 11.30

Podwieczorek – godz. 14.00Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest
w godz. 8.00 – 13.00.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA


6.00 – 8.00 zabawy w kącikach zainteresowań gry i zabaw dydaktyczne,
zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy integracyjne, zabawa
ruchowa ( 3-4-latki ); ćwiczenia poranne ( 5,6-latki ),

8.00 – 8.30- czynności samoobsługowe ,śniadanie – doskonalenie
umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

8.30 – 8.45 - przygotowanie do zajęć edukacyjnych kierowanych przez nauczyciela,

8.45 – 11.10 - Zajęcia edukacyjne kierowane przez nauczyciela; zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii, zabawy w kącikach zainteresowań, imprezy okolicznościowe, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie, spacery ,

11.10 – 11.30 – zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu,

11.30 – 12.00-obiad,ćwiczenia umiejętności prawidłowego posługiwania
się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,


12.00 – 13.50 –Odpoczynek po obiedzie ( 3-latki) – relaksacja (możliwość odpoczynku w formie leżakowania, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, kołysanek).
Dzieci starsze– relaksacja, słuchanie bajek, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, zabawy na powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych)
Realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci Przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych


13.50 – 14.00 – zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku,

14.00 – 14.20 – podwieczorek,

14.20 – 17.00 – gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i
psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu właściwy rozwój
emocjonalny i społeczny.
Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i
inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrze-
bę aktywności i zainteresowań.Pobyt na świeżym
powietrzu, prace porządkowe.


Przedszkolowo.pl logo