Ogłoszenia dla rodziców

mama_i_tata


UWAGA RODZICE

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną rozpoczną się w dniach 29 i 30 sierpień od godziny 16 do 17, Prosimy o przynoszenie o przyniesienie obuwia zastępczego.

Zebrania dla rodziców odbędą się :

-30.08.2018 o godzinie 16 dla grup V, III, IV, VII

-31.08.2018 o godzinie 16 dla grup I, II, VI


Przedszkolowo.pl logo