Oferta programowa

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2
W RADOMIU

w roku szkolnym 2018/2019
( Rada Pedagogiczna z dnia 31.08.2018r.)


1. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci "Wokół przedszkola"
-autorstwa Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

dni_ksiazki_2015
2." Będę przedszkolakiem" – program własny dotyczący okresu adaptacyj
nego opracowany dla dzieci trzyletnich;
autorki - J. Górska, I. Wodzyńska
Realizowany w grupach I( 3-4 latki) i II
( 3- latki)


212691
3..

"Las" -program własny dotyczący poszerzania wiadomości o lesie
autorki Dorota
Wólczyńska
realizowany w grupie VII - 4-5
latki i gr III -( 5 latki)

586145499_294773"Malowana Wiosna"-program własny program realizowany w gr IV 5-6
latki

children_1

"Eksperymentuję, odkrywam, wiem-zabawy badawcze dla przedszkolaków"
autorka Anna Pawlikowska
program realizowany w
grupie II (3- latki)

teatrzyk
6.„ Bawimy się w teatr " –program edukacji teatralnej dla dzieci 5,6 – letnich
autorka – A. Pawlikowska
Realizowany w grupie V ( 6 – latki )

images

"Mówimy wyraźnie"-program profilaktyki logopedycznej
autorka Renata Nowak
realizowany w grupie VI (4-latki) i w grupie I ( 3-4
latki)Podstawa prawna: art. 22a Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2015r.
poz. 2156 tekst jednolity z późn. zmianami )


Przedszkolowo.pl logo