Oferta programowa

tworczosc_qqqnsqs
ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2
W RADOMIU

w roku szkolnym 20120/2021
( Rada Pedagogiczna z dnia 31.08.2020r.)


1. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci "Wokół przedszkola"
-autorstwa Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

" Będę przedszkolakiem"[/b][/color] – program własny dotyczący okresu adaptacyj
nego opracowany dla dzieci trzyletnich;
autorki - J. Górska, I. Wodzyńska
Realizowany w grupach I( 3- latki) i II
( 3- latki)"Malowana wiosna" -program własny dotyczący treści plastyczno- przyrodniczych
autorki Dorota Wólczyńska, Joanna Jankowska

realizowany w grupie VI i VII - 4-5 latki

"Eksperymentuję, odkrywam, wiem-zabawy badawcze dla przedszkolaków"
autorka Anna Pawlikowska
program realizowany w
grupie III (4-5- latki) i grupie V 5-6 latki

6.„ Las nasz dom " –program edukacji przyrodniczo- ekologicznej dla dzieci 5,6 – letnich
autorka – D. Wólczyńska
Realizowany w grupie IV( 5-6 – latki )
Podstawa prawna: art. 22a Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2015r.
poz. 2156 tekst jednolity z późn. zmianami )
Przedszkolowo.pl logo