Oferta programowa

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DOPUSZCZONYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2
W RADOMIU

w roku szkolnym 2017/2018
( Rada Pedagogiczna z dnia 31.08.2017r.)


1. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci "Nasze przedszkole"
-autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej , Wiesławy Zaby -Zabińskiej ISBN 978-83-8108-113-9 Nr dopuszczenia -1/2017/2018
realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

dni_ksiazki_2015
2." Jestem przedszkolakiem" – program własny dotyczący okresu adaptacyj-
nego opracowany dla dzieci trzyletnich;
autorki - J. Górska, I. Wodzyńska
Nr dopuszczenia –
Realizowany w grupach II 3 - latki


212691
3..

"Pomagamy ptakom przetrwać zimę" -program własny dotyczący opieki
nad ptakami zimą; autorki Dorota
Wólczyńska
realizowany w grupie VII - 4
latki

586145499_294773

4..children_1

teatrzyk
6.„ Bawimy się w teatr –program edukacji teatralnej dla dzieci 5,6 – letnich
autorka – A. Pawlikowska
Nr dopuszczenia – 2/2017/2018
Realizowany w grupie V ( 6 – latki )

images


. „ Program profilaktyczny Przedszkola Publicznego Nr 2 w Radomiu”
autorki – A. Chaberska, A. Mucha
Nr dopuszczenia – 3/2017/2018
Realizowany w grupach I, II, III, IV, V, VI,
VII
( 3 – 4 – 5 – 6 – latki )

Podstawa prawna: art. 22a Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2015r.
poz. 2156 tekst jednolity z późn. zmianami )


Przedszkolowo.pl logo